Merkbescherming

Gratis in 1 minuut controleren of je merk beschikbaar is…

N

Registratiegarantie

Jouw merk wordt gegarandeerd niet geweigerd en dat geeft zekerheid bij je registratie.

N

Officiële instantie

Je merk wordt geregistreerd bij de officiële instantie en daardoor weet je zeker dat je altijd kunt aantonen dat jouw merk beschermd is.

N

Binnen 24 uur geregistreerd

Jouw merk kan altijd binnen 24 uur worden geregistreerd in elk land wereldwijd.

Merk beschermen in drie stappen

In drie eenvoudige stappen begeleiden wij je bij de procedure, zodat je merk perfect beschermd is…

Gratis onderzoek

Gratis onderzoek

Beantwoord enkele korte vragen, zodat wij een uitgebreid identiek onderzoek kunnen uitvoeren
Beschermingsomvang geoptimaliseerd

Beschermingsomvang geoptimaliseerd

De beschermingsomvang wordt geoptimaliseerd door specialisten, voor de sterkste merkregistratie
Merkinschrijving

Merkinschrijving

Je ontvangt na de registratieprocedure het officiele inschrijvingsbewijs, zodat je altijd kan aantonen dat jouw merk vastgelegd is

Zij gingen je voor...

ibz logo
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
vrije universiteit brussel
ING
coolblue
Getir logo

Merkbescherming: waar, hoe en waarom?

Als ondernemer doe je er alles aan om je producten en/of diensten op de markt zo succesvol mogelijk te laten zijn. Het hieraan verbonden merk zorgt voor naamsbekendheid en herkenbaarheid en is een belangrijke promotor. Om ervoor te zorgen dat concurrenten dit niet misbruiken, zorg je voor de best mogelijke bescherming. Zo kun je ook tegen inbreuk optreden. In tegenstelling tot wat nieuwe ondernemers vaak denken, is merkbescherming niet gewaarborgd door een inschrijving bij de Kruispuntbank. Daarmee bescherm je enkel je handelsnaam en niet de merken die daaronder vallen.

Merkbescherming

Wat zijn de kosten van merkbescherming?

De kosten van een merk beschermen zijn afhankelijk van waar je wilt deponeren. Zo heb je drie opties. Je kunt merkbescherming krijgen in de Benelux, Europese Unie en andere landen wereldwijd.

Merk beschermen

Waarom moet je een merk eigenlijk beschermen?

Door een merk te beschermen op lokaal (nationaal), Europees of internationaal niveau, toon je aan dat jij de oprechte eigenaar ervan bent. Vrijwel altijd is registratie noodzakelijk om dit te kunnen aantonen, zelfs als je al jaren met het merk actief zou zijn. Merkbescherming betekent dat anderen niet zomaar inbreuk op jouw merk kunnen maken, bijvoorbeeld door hun eigen (namaak)producten onder dat merk te verkopen. Je waarborgt dus je goede naam, zorgt voor onderscheidendheid en staat juridisch sterk wanneer er toch sprake is van inbreuk.

Wat leer je van deze video?

In deze video ontdek je onder andere:

  • Wat is het?
  • Wat is het doel ervan?
  • Hoe kan het worden verkregen?
  • 5 zaken waar je op moet letten

Check of jouw naam te registreren is

FAQ

Uit welke elementen kan een merk zijn opgebouwd?

Een merk of merknaam is de representatie van je product of dienst. Je gebruikt het om je product(en) en/of dienst(en) te kunnen onderscheiden van andere en de vergelijkingen voor consumenten makkelijker te maken. Merken kunnen uit allerlei soorten elementen bestaan. Woord- en beeldmerken en combinaties daarvan komen het vaakst voor. Behalve dat kan je merk ook uit een vorm, kleur, klank, patroon, positie, beweging, multimedia, een hologram of een combinatie daarvan bestaan.

De Nice classificatie

In verreweg de meeste landen geschiedt de classificatie van een merk volgens een internationale standaard, die de Nice classificatie wordt genoemd. Deze classificatie bestaat uit 45 verschillende categorieën, waarvan 34 producten en betreffen en 11 diensten. Met het invullen van deze classificatie bepaal je in feite op welke gebieden jouw merk het monopolie krijgt. In vrijwel elk land waar je merkbescherming aanvraagt, krijg je met dit systeem te maken. Denk van tevoren goed na over wat je nu en in de toekomst met je merk wilt. Veranderingen kun je na een aanvraag namelijk niet meer aanbrengen.

Je merk in de Benelux, Europa of op internationaal niveau beschermen

Afhankelijk van jouw ambities als ondernemer kun je jouw merk in de Benelux, in Europa of in landen wereldwijd laten registreren. Een registratie in alleen Nederland is niet mogelijk, hieraan zijn altijd België en Luxemburg verbonden. Kies je voor een EUTM-merk, dan verkrijg je merkbescherming in alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Let op: landen als Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk horen daar niet (meer) bij. Voor een internationale registratie is een basisregistratie Benelux of Europa noodzakelijk. Vrijwel altijd geldt merkbescherming voor tien jaar.

Hoe werkt bescherming van merken in de Benelux?

Voorafgaand aan je aanvraag controleer je in openbare registers of de betreffende merknaam wellicht al is gedeponeerd. Daarnaast gelden er diverse formele en materiële eisen waaraan je merk moet voldoen. Zo mag een merknaam bijvoorbeeld niet te beschrijvend zijn. De gehele procedure voor merkbescherming in de Benelux neemt doorgaans drie maanden in beslag.

Waar kun je merkbescherming in Europa regelen?

Een Uniemerk geeft je bescherming in alle 27 landen van de Europese Unie tegelijk. Een dergelijke registratie wordt ingediend bij het EUIPO. Zeker wanneer je in meerdere Europese landen actief wenst te zijn, is dit een financieel aantrekkelijkere optie. Let erop dat niet alle landen binnen Europa ook daadwerkelijk bij de Europese Unie zijn aangesloten.

Hoe regel je internationale bescherming?

Wereldwijd gezien bestaat er geen systeem zoals in de Benelux of Europese Unie wel het geval is. Dit betekent dat je in elk land met de nationale wetgeving te maken krijgt. Ben je voornemens je commerciële activiteiten ook buiten de grenzen van het Europese continent uit te voeren, dan wend je je tot de WIPO: World Intellectual Property Organisation. Inmiddels zijn daar meer dan 110 landen bij aangesloten. Het grote voordeel van deze methode is dat je aanvraag in elk afzonderlijk land wordt beoordeeld. Een eventuele afwijzing heeft dus alleen consequenties voor dat land. Op die manier kun je relatief goedkoop in meerdere landen bescherming verkrijgen.

Over de WIPO

De WIPO, de World Intellectual Property Organisation, is een internationale organisatie die erop gericht is intellectuele eigendommen te beschermen. De organisatie behoort tot de Verenigde Naties en telt inmiddels 187 lidstaten. Van de vele internationale verdragen die door de organisatie zijn gesloten, is het Protocol van Madrid voor ondernemers en merkeigenaren van groot belang. Het Madrid Systeem is een centraal georganiseerd systeem voor merkregistraties. Het feit dat je je hierdoor nog maar tot één instantie hoeft te wenden, is een groot voordeel. 

Wat is het verschil tussen een merk en een octrooi (patent)?

Niet zelden verwart men een octrooi (ook wel patent genoemd) met een merk. Alhoewel je ook hierop de beschermingsrechten kunt laten registreren, betreffen dit twee heel verschillende dingen. Een octrooi verwijst namelijk naar het eigendomsrecht dat je exclusief op een uitvinding kunt verkrijgen. Het octrooi verbiedt anderen dan deze na te maken of te verkopen, zelfs wanneer die ander dezelfde uitvinding ook had bedacht. Dit geldt ook voor merkbescherming: ook al heb je een merk zelf bedacht, wanneer het reeds bestaat, wordt deze niet toegestaan.