Merkaanvraag

Direct online in 1 minuut jouw merk aanvragen zonder account…

N

Registratiegarantie

Jouw merk wordt gegarandeerd niet geweigerd en dat geeft zekerheid bij je registratie.

N

Officiële instantie

Je merk wordt geregistreerd bij de officiële instantie en daardoor weet je zeker dat je altijd kunt aantonen dat jouw merk beschermd is.

N

Binnen 24 uur geregistreerd

Jouw merk kan altijd binnen 24 uur worden geregistreerd in elk land wereldwijd.

Merk aanvragen in drie stappen

In drie eenvoudige stappen begeleiden wij je bij de procedure, zodat je merk perfect beschermd is…

Gratis onderzoek

Gratis onderzoek

Beantwoord enkele korte vragen, zodat wij een volledig identiek onderzoek kunnen uitvoeren

Beschermingsomvang geoptimaliseerd

Beschermingsomvang geoptimaliseerd

De beschermingsomvang kun je online vaststellen, voor de sterkste merkregistratie

Merkinschrijving

Merkinschrijving

Je ontvangt na de registratieprocedure het officiele inschrijvingsbewijs, zodat je altijd kan aantonen dat jouw merk vastgelegd is

Zij gingen je voor...

ibz logo
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
vrije universiteit brussel
ING
coolblue
Getir logo

Waar moet je op letten?

Om merkbescherming te kunnen verkrijgen, doorloop je een procedure bij de merkeninstantie van de landen waar je bescherming nodig hebt. Dit kan in de Benelux, Europese Unie of andere landen internationaal. Een wereldwijde registratie kan niet, omdat buiten de Benelux en EU per land moet worden aangewezen en niet elk land bij elkaar in één aanvraag kan. Elke procedure start met een merkonderzoek, optimaliseren van de beschermingsomvang en de merkaanvraag op zich.

Oppositieperiode en inhoudelijk onderzoek

In de tweede fase volgt een controle op de classificatie van je product of dienst. Men bekijkt of deze in de juiste klassen is ingedeeld en of de beschrijving duidelijk genoeg is. Is dat het geval, dan volgt publicatie in het merkenregister. Op die datum start ook de 2 maanden durende bezwaartermijn voor de Benelux. In de  EU is dat 3 maanden. Houders van oudere merken krijgen in die periode de kans om in oppositie te gaan.

Merkregistratie of juridische procedure

Is de oppositietermijn afgelopen en er geen oppositie is ingediend, zal je merkaanvrage veranderen in een merkregistratie. Is er wel oppositie ingediend, dan volgt hierop een andere procedure. Deze zit juridisch gezien complex in elkaar. Er moeten dan over en weer argumenten worden ingediend en uiteindelijk neemt een onafhankelijke instantie een definitieve beslissing. Dit kan lang duren en kostbaar zijn, daarom is het beter om te kijken of een vriendschappelijke oplossing tussen partijen mogelijk is.

Merk aanvragen in de Benelux

De bovenstaande procedure van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, betreft wereldwijd een van de snelste merkaanvraag procedures. Het bureau is de officiële instantie van de Benelux voor het registreren van merken en modellen. Nederland, België en Luxemburg hanteren al ruim 50 jaar uniforme regels in het kader van merkbescherming. Deze zijn vastgelegd in het Benelux-Verdrag. Alhoewel deze aanvraag drie verschillende landen geldt, wordt deze toch gezien als nationale aanvraag. Met een merkregistratie kun je in heel de Benelux optreden tegen onrechtmatig gebruik van je merk.

Merkaanvraag in de Europese Unie

Wens je als ondernemer actief te zijn in het buitenland, dan wend je je voor je merkaanvraag tot een andere instantie. Op Europees niveau is dat de European Union Intellectual Property Office. Ook deze instantie hanteert stappen die voor het overgrote deel overeenkomen met die van de Benelux: na de ontvangst van je aanvraag wordt deze op de depotvereisten gecontroleerd. Zijn deze in orde, dan vindt publicatie plaats. Vervolgens gaat de oppositieperiode van start. Bij het succesvol doorlopen daarvan vindt inschrijving van je merk plaats. Je merkaanvraag kun je online of per post versturen.

Internationale merkaanvraag

Zoek je het ook buiten de grenzen van de Europese Unie, dan wend je je tot de World Intellectual Property Organization. Je dient je merkaanvraag bij deze instantie in, welke hem na de controle van de formele depotvereisten doorstuurt naar de merkeninstanties van de afzonderlijke landen waar je merkbescherming wilt verkrijgen. Dit systeem van internationale aanvraag wordt mogelijk gemaakt door het Verdrag van Madrid. Dit verdrag is sinds 1996 van kracht. Het Verdrag stelt organisaties in staat om hun merk in meerdere landen tegelijk te beschermen door middel van slechts één centrale merkaanvraag.

merk aanvragen

Wat zijn de kosten van een merkaanvraag?

De kosten van een merkaanvraag zijn afhankelijk van waar je wilt deponeren. Zo heb je drie opties. Je kunt je merk aanvragen in de Benelux, Europese Unie en andere landen wereldwijd.

merkaanvraag

Hoe deponeer je wereldwijd?

Om een merk internationaal te kunnen deponeren, dien je over een basisregistratie te beschikken. Dit kan zowel een Benelux-registratie als een Europese registratie zijn. Een klein aantal landen eist een definitieve merkinschrijving in het land van oorsprong. Dit zijn de landen die enkel de Overeenkomst van Madrid en niet ook het Protocol hebben getekend. Bij datzelfde bureau moet je dan een internationale merkaanvraag indienen, waarbij je aangeeft naar welke landen je wilt uitbreiden.

Hoe gaat dat verder?

Wanneer een internationale merkaanvraag is ontvangen, wordt deze gepubliceerd. Ook stuurt WIPO de merkaanvrage naar de nationale merkeninstanties van de betreffende landen door. Daar start men met afzonderlijke registratieprocedures. Deze kunnen er in elk land weer verschillend uitzien. Ook over de duur kan doorgaans niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Zo kan het gebeuren dat je aangevraagde merk in het ene land wel en in het andere land niet wordt gehonoreerd. Een afwijzing in één land heeft geen consequenties voor andere landen. Er geldt namelijk geen alles-of-niets principe zoals bij een Europese aanvraag.

Indeling van goederen en diensten in klassen

Waar je je merkaanvraag ook indient, om de Nice classificatie voor goederen en diensten kun je niet heen. Het overgrote deel van de landen hanteert dit internationale classificatiesysteem, dat uit 45 verschillende categorieën bestaat. 34 daarvan betreffen goederencategorieën, de overige 11 zijn dienstencategorieën. Door aan te geven onder welke categorieën jouw product of dienst valt, geef je aan op welke gebieden jij het monopolie op dit merk wenst. Dit betekent dat het belangrijk is om niet alleen na te denken over hoe je het merk nu wilt gebruiken, maar ook over hoe je dit in de toekomst wilt gaan gebruiken.

Check of jouw naam te registreren is

FAQ

Het doorzoeken van de database alvorens je je het merk aanvraagt

Wanneer je een merk aanvraagt, wil je natuurlijk dat de kans zo groot mogelijk is dat deze wordt geaccordeerd. Zo zorg je ervoor dat je alle informatie inlevert die noodzakelijk is en dat je goed nadenkt over de indeling in klassen volgens de Nice classificatie. Maar ook een onderzoek in de openbare registers dient vooraf te gaan aan het indienen van een merkaanvraag. Wanneer jouw merk hetzelfde is als of zeer sterk lijkt op een reeds bestaand merk dat vergelijkbare goederen of diensten aanbiedt, zal deze niet kunnen worden geregistreerd.

Redenen voor afwijzing van je merkaanvrage

Is jouw merk identiek aan een reeds bestaand merk dat vergelijkbare goederen of diensten aanbiedt, of lijkt het daar sterk op? Dan wordt het niet geweigerd, maar is de kans op bezwaar groter. Wordt geen bezwaar gemaakt, dan wordt jouw merk gewoon ingeschreven. Je merk is niet onderscheidend wanneer het te beschrijvend is. Dergelijke aanvragen worden wel geweigerd. De merknaam ‘De Viskraam’ is bijvoorbeeld te beschrijvend voor een viskraam. Daarnaast mag een merk geen vlaggen of wapens bevatten en mag het uiteraard niet in strijd zijn met de geldende regelgeving en goede zeden. Overtreding daarvan komt echter nauwelijks voor.

Merkinburgering

Soms wordt een merkaanvraag afgewezen wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen, maar kan deze later toch als merk worden geregistreerd. We spreken van inburgering van een merk wanneer deze door intensief en/of langdurig gebruik herkenbaar is geworden bij het publiek als zijnde de ‘vlag’ waaronder bepaalde producten of diensten worden verkocht. Een bekend voorbeeld van merkinburgering is bijvoorbeeld de naam van de luchtvaartmaatschappij Thuisbezorgd, net als De Vegetarische Slager.

Hoe lang duurt de procedure?

Voor een EU-merk ben je afhankelijk van de merkenbureaus van alle lidstaten en voor een internationale registratie krijg je te maken met de uiteenlopende werkwijzen van verschillende landen. Vraag je het merk aan voor de Benelux, dan kun je erop rekenen dat deze binnen drie maanden zal zijn afgerond, mits er geen oppositieprocedure wordt gestart. 

Wat leer je van deze video?

In deze video ontdek je onder andere:

  • Waarom je een merk moet aanvragen
  • Wat je als merk kunt aanvragen
  • Wat de voordelen van een geregistreerd merk zijn
  • Wanneer het merk aangevraagd moet zijn
  • Wat de kostprijs is
  • Hoe de aanvraagprocedure werkt
  • Waar je op moet letten

Rewiews

Onze klanten zijn tevreden over ons, dat vertellen we graag. Maar we laten nog liever de echte ervaring die zij met ons hadden aan je zien.

“Vlotte en prettige communicatie.
Oprechte interesse in mijn aanvraag.”
De heer Grootes

“Fijne samenwerking; ze denken mee en communiceren heerlijk duidelijk en direct.”
Mevrouw Helmond

“Ze bieden snelle, vriendelijke en persoonlijke hulp bij het zoeken naar beschikbare merken”
De heer Lele