Advocaat merkenrecht

Bespreek vrijblijvend jouw situatie met ons…

Z

Verdedigen én aanvallen

Onze advocaten merkenrecht helpen jouw verdedigen als je wordt aangesproken, maar zijn ook expert op gebied van aanspreken van anderen.

Z

Vriendschappelijk oplossen

Wij vinden een vriendschappelijke oplossing vaak de beste, omdat je zo de kosten laag houdt en geen eindeloze procedure hoeft te voeren.

Z

BMM

Als advocaat merkenrecht met BMM keurmerk weet je zeker dat kwaliteit van onze dienstverlening bij ons gewaardborgd is en we over de laatste kennis beschikken.

Zij gingen je voor...

ibz logo
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
vrije universiteit brussel
ING
coolblue
Getir logo

Wat doet een advocaat merkenrecht?

Advocaten in België die gespecialiseerd zijn in het merkenrecht hebben de taak om cliënten te adviseren en te verdedigen in juridische kwesties die betrekking hebben op merken. Dat kan betekenen dat ze helpen bij het registreren van een nieuw merk, het voeren van een rechtszaak tegen inbreukmakers en andere problemen die samenhangen met de registratie van een merk. Maar advocaten kunnen ook adviseren over hoe je je verworven merkenrechten kunt uitbreiden en behouden.

Wanneer is een advocaat merkenrecht nodig?

Er zijn verschillende situaties waarin een advocaat merkenrecht nodig kan zijn:

  • Registratie van een merk: Als een bedrijf of individu een nieuw merk wil registreren, kan een advocaat merkenrecht helpen bij het doorlopen van het registratieproces en het verzamelen van de vereiste documentatie.

  • Inbreuk op merkrechten: Als een bedrijf of individu denkt dat hun merkrechten zijn geschonden, kan een advocaat merkenrecht helpen bij het identificeren van de inbreuk en het aanpakken van de overtreder.

  • Merkconflicten: Als er een conflict is ontstaan over een merkregistratie, zoals als een ander bedrijf of individu een vergelijkbaar merk heeft geregistreerd, kan een advocaat merkenrecht helpen bij het oplossen van het conflict.

  • Handelsmerkenbescherming: Als een bedrijf of individu wil dat hun merk beschermd wordt tegen namaak, of wil zich verweren tegen vervalste producten, kan een advocaat merkenrecht helpen met deze bescherming.

  • Merkenstrategie : Als een bedrijf of individu op zoek is naar een strategie om hun merkenrechten te versterken of uit te breiden, kan een advocaat merkenrecht adviseren over de beste manieren om dit te doen.

advocaat merkenrecht

Check of jouw naam te registreren is

FAQ

Hoe lang duurt een bodemprocedure merkenrecht in België gemiddeld?

De duur van een bodemprocedure in merkenrecht in België kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee de partijen in de zaak reageren op verzoeken en uitnodigingen van de rechter. Maar, in het algemeen duurt een bodemprocedure in merkenrecht in België ongeveer een paar maanden tot een aantal jaren.

De procedure begint met een dagvaarding waarna de verweerder in de procedure de tijd krijgt om te antwoorden. Vervolgens zal de rechter een datum vaststellen voor een terechtzitting waar de partijen hun argumenten kunnen presenteren. Na de terechtzitting zal de rechter een vonnis uitbrengen. Als een van de partijen in beroep gaat, kan deze procedure langer duren.

Houd er wel rekening mee dat deze termijnen kunnen variëren afhankelijk van de drukte van de rechtbank, de beschikbaarheid van de rechter, de complexiteit van de zaak en of een van de partijen in beroep gaat.

Hoe werkt een kort geding op gebied van merkenrecht in België?

Een kort geding op gebied van merkenrecht in België is een snellere procedure dan een bodemprocedure. Het wordt gebruikt voor urgente zaken waarbij onmiddellijke bescherming nodig is, zoals een voorlopige voorziening of een veroordeling tot staking van een inbreuk op een merkrecht.

Het proces begint met een dagvaarding waarin de eiser (degene die de procedure start) de rechtbank verzoekt een beslissing te nemen. De verweerder (degene tegen wie de procedure wordt gestart) krijgt dan de gelegenheid om te reageren. Vervolgens zal de rechter een terechtzitting beleggen waar beide partijen hun argumenten kunnen presenteren en waar de rechter een beslissing zal nemen.

De beslissing in een kort geding is vaak voorlopig en kan worden herzien in een latere bodemprocedure. Een kort geding is een snel middel om een situatie te veranderen maar het is geen definitieve oplossing voor een merkenrechtelijk geschil.

Houd er wel rekening mee dat de kort geding procedure in België een strenge eis heeft voor de spoed, dit wil zeggen dat het geschil waarvoor de procedure is gestart een urgentie heeft. Dit wordt beoordeeld door de rechter en als deze niet van oordeel is dat de eis voldoet aan deze eis, zal hij de procedure afwijzen.