Header stijl iebe

Woordmerk

Hoe kun je een woordmerk registreren?

Een merk kun je op drie verschillende manieren laten registreren: als woordmerk, als beeldmerk en als combinatie daarvan: het woordbeeldmerk. Een woordmerk is een merk dat uit één of meer woorden bestaat. Cijfers kunnen er ook deel van uitmaken. Als alternatief kun je ook een slagzin als woordmerk registreren. Wanneer een woord op zich sterk onderscheidend is, kun je het als woordmerk registreren. Hiermee creëer je de sterkste merkrechten. Om onderscheidend te zijn, kan een woordmerk per definitie niet te beschrijvend zijn. De naam moet dus meer zijn dan alleen een omschrijving van de producten en/of diensten.

Wanneer kies je voor een woordmerk?

Wanneer een (bedrijfs)naam niet te lang of al te ingewikkeld is, heb je een sterk woordmerk in handen. Door dit met een passende typografie te combineren, zorg je ervoor dat consumenten jouw merk binnen de kortste keren zullen herkennen. Een woordmerk moet natuurlijk wel goed bij je onderneming passen. Het gebruik van een woordmerk is vooral raadzaam wanneer ook je bedrijf vrij jong is en je naam nog maar beperkt bekend is, maar ook als je een bijzondere bedrijfsnaam hebt die die het grote publiek niet zomaar zal vergeten.

Woordmerkregistratie

Registreer je een woordmerk, dan laat je de exacte lettercombinatie vastleggen. Dit heeft tot gevolg dat andere ondernemers dit woordmerk, of een variant die daar zeer sterk op lijkt en voor verwarring kan zorgen, niet mogen gebruiken voor producten en diensten die in dezelfde klassen als de jouwe vallen. Je moet bij registratie dus altijd goed nadenken in welke categorieën je nu maar ook in de toekomst producten en/of diensten van dit merk wilt aanbieden. Zo kun je nu alvast het monopolie verkrijgen en voorkom je het risico dat iemand anders een vergelijkbaar woordmerk laat registreren voor die klassen.

Een woordmerk met een beeldmerk combineren

Veel ondernemers kiezen ervoor hun woordmerk vast te leggen bij een merkeninstantie. Registratie van een woordmerk is een registratie in zijn meest ruime vorm. Een andere partij kan deze dan niet meer gebruiken. Gebeurt dit wel, dan kun je daartegen optreden. Een woordmerk kun je ook in combinatie met het beeldmerk laten registreren. Kies je hiervoor, houd er dan rekening mee dat de merkbescherming enkel geldt voor deze exacte combinatie en niet voor de merkelementen op zich. Wil je ook de aparte elementen kunnen beschermen, dan moet je hiervoor een aparte registratie doorlopen.

Producten en/of diensten die binnen dezelfde klassen vallen

Op grond van een geregistreerd woordmerk kun je dus optreden tegen andere partijen die deze ook gebruiken. Ongeacht het lettertype en ongeacht of het woordmerk deel uitmaakt van een logo. Daarbij geldt dat dit alleen mogelijk is wanneer zij dit doen om producten en/of diensten aan te bieden die in dezelfde klassen vallen als de producten en/of diensten die jij onder het woordmerk aanbiedt. Gebruikt men de naam voor heel andere productcategorieën, dan is er van inbreuk per definitie geen sprake.

Redenen om je merknaam te beschermen

Ben jij zelf ook zo iemand die merkvast is? Dan loop je waarschijnlijk ook vaak achteloos langs de schappen van de supermarkt en pak je zonder al te veel nadenken jouw favoriete soort chips. Of toiletpapier. Of hondenvoer. Het punt is duidelijk: een merk is er om herkenbaarheid te creëren bij het publiek. Je beschermt je herkenbare merk dus om te voorkomen dat anderen op jouw succes meeliften, bijvoorbeeld door goedkopere producten van lagere kwaliteit aan te bieden onder jouw merknaam of een naam die daar zeer sterk op lijkt. Dit kan je namelijk omzetverlies maar ook naambezoedeling opleveren.

Wat maakt een woordmerk onderscheidend?

Wil je merkbescherming voor een woordmerk verkrijgen, dan moet je merk dus onderscheidend zijn. Dit betekent dat:

  • het merk niet eenvoudigweg je product of dienst beschrijft
  • het merk niet misleidend is, met andere woorden: het mag de consument niet doen vermoeden dat hij of zij eigenlijk iets anders koopt
  • je woordmerk toekomstbestendig is. Gebruik dus geen trendy modewoorden
  • je woordmerk geen letterlijke reclame voor zichzelf maakt. ‘De beste’, ‘de mooiste’ en andere superlatieven zijn dus niet toegestaan

Waar kun je jouw woordmerk registreren?

Wil je woordmerk laten vastleggen om deze in de toekomst te kunnen beschermen? Dan kun je kiezen uit de Benelux, EU of andere landen wereldwijd. Als je bescherming zoekt in Belgie, dan geldt dit automatisch voor de Benelux. Je registratie geldt dus automatisch niet alleen voor België, maar ook Nederland en Luxemburg. Ondanks dat wordt er van een nationale registratie gesproken. Ben je voornemens ook buiten de Benelux actief te zijn met je woordmerk? Dan kies je voor een Uniemerk of internationaal merk.

Wat gebeurt er bij inbreuk op je woordmerk?

Is de registratie van jouw woordmerk eenmaal een feit en moet je op een bepaald moment in de toekomst tot de vervelende conclusie komen dat hierop inbreuk wordt gepleegd? Het eerste wat je doet, is deze partij schriftelijk sommeren te stoppen. Reageert de betreffende wederpartij niet, dan kun je een kort geding starten. Ook tegen nieuwe partijen die een merkaanvraag indienen kunnen je bezwaar maken wanneer je van mening bent dat dit in strijd is met jouw rechten als merkeigenaar. Dit kan echter alleen in de oppositieperiode.

Tien jaar merkbescherming

Een woordmerk zorgt voor herkenbaarheid bij consumenten en draagt zo in belangrijke mate bij aan de merkwaarde. Door registratie ervan zorg je ervoor dat je ook tegen inbreuk kunt optreden. Als voorwaarde geldt wel, dat je woordmerk voldoende onderscheidend vermogen moet hebben. Is dit niet het geval, dan is registratie en dus merkbescherming niet mogelijk. Merkbescherming heeft een duur van tien jaar. Na het verstrijken van die periode kun je de merkbescherming  tegen betaling van de verleningskosten met nog eens tien jaar verlengen. Dit kan onbeperkt.