Header stijl iebe

TM teken

Wat is het TM teken?

Het TM teken is een afkorting voor trademark; een handelsmerk dat gebruikt wordt voor de meest uiteenlopende goederen: van mobiele telefoons tot kleding en van software tot vruchtensap. Het TM teken geeft aan dat een merknaam, logo, gecombineerd merk of ander soort merk een (nog) ongeregistreerd merk betreft. Het is dus nog niet officieel vastgelegd bij het Amerikaanse merkeninstituut, maar bevindt zich wel in dat proces. Het TM teken geldt zodoende enkel als waarschuwing. Overigens is het alleen voor goederen bedoeld; het SM teken wordt in de Verenigde Staten voor (nog) ongeregistreerde dienstenmerken gebruikt.

Wie kan het TM teken gebruiken?

Het TM teken gebruik je dus enkel in de periode dat je aanvraag tot merkregistratie nog lopende is. Is deze eenmaal een feit, dan kun je overschakelen naar het gebruik van het R symbool. Deze wordt gebruikt om aan te geven dat een merk geregistreerd is. In de Benelux en de Europese Unie kennen we dit systeem niet. Hier gebruik je geen enkel teken totdat de merkregistratie een feit is. Elke merkhouder kan het TM teken gebruiken, zelfs wanneer de Amerikaanse merkeninstantie USPTO (United States Patent & Trademark Office) een aanvraag heeft afgewezen.

Welke rechten verkrijg je met het TM teken?

Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat je met het gebruik van het TM teken ook juridische rechten kunt claimen. Dat is niet het geval. Heeft het gebruik ervan dan wel nut? Jazeker! Alhoewel het TM teken niets kan claimen, dient het een ander belangrijk doel: het op de hoogte stellen van concurrenten dat het merk zich tenminste reeds is aangevraagd. Dit zal derden zich achter de oren doen krabben indien zij overwogen dit merk ook te gebruiken. Het TM teken heeft dus een waarschuwende en informatieve functie, maar kan geenszins worden gebruikt om merkrecht te claimen.

Wat zijn de functies van het symbool?

De eerste en belangrijkste functie van het symbool beschreven we hierboven al: het waarschuwen van concurrenten, zodat zij niet zomaar geneigd zijn jouw merk te imiteren of kopiëren. Je laat zien dat je wellicht nog geen merkrechten hebt, maar deze al wel hebt geclaimd. Ten tweede helpt het TM teken consumenten met het herkennen van je merk. Dit zorgt ervoor dat je je nog beter kunt onderscheiden van andere aanbieders op de markt, wat je positie verstevigt.

Het gebruik van het TM teken is niet verplicht

Er is geen enkele wet die beschrijft dat het gebruiken van het TM teken verplicht is wanneer jouw merk zich nog in de beoordelingsfase bevindt. Toch kan het erg verstandig zijn om deze te gebruiken. Niet alleen wegens bovenstaande redenen (het afgeven van een waarschuwing en jezelf nog beter onderscheiden), maar ook vanwege je omzet. Het gebruik van een TM teken boezemt vertrouwen in, wat de consument eerder zal doen beslissen om voor jouw product te kiezen in plaats van voor een product dat niet van dit handelsmerksymbool is voorzien.

Welke bescherming kun je krijgen bij inbreuk op een merk met een TM teken?

Volgens USPTO, het Amerikaanse bureau voor intellectueel eigendom, bestaan er geen juridische middelen om merkinbreuk op een nog ongeregistreerd merk te bestraffen. Echter kan een merk dat nog niet in de officiële registers is opgenomen soms toch door de wet worden beschermd. Dit hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de vraag of en hoe intensief de eigenaar van het ongeregistreerde merk dit merk gebruikte.

Ook als twee merken zeer op elkaar lijken, kan er tegen een concurrent worden opgetreden. Tot slot kan de omvang van ‘schade’ door verwarring onder de consument een rechter ook in het voordeel van de houder van het ongeregistreerde merk doen besluiten.

Wanneer gebruik je dan het R symbool?

Het TM teken en het R symbool worden vaak met elkaar verward. Toch bestaan er duidelijk afspraken omtrent wanneer je welk symbool kunt gebruiken. Het R symbool kan namelijk enkel worden toegepast op merken die officieel door het Amerikaanse merkeninstituut zijn goedgekeurd en dus geregistreerd. Het gebruik van het R symbool voor ongeregistreerde goederen is verboden. Het TM teken en het R symbool kunnen ook in de Benelux en de Europese Unie worden gebruikt, maar vertegenwoordigen daar beide geen juridische waarde.

Richtlijnen omtrent het praktische gebruik van het TM teken

Heb je een merkaanvraag voor een product gedeponeerd en besluit je het TM teken te gebruiken, dan kan dat niet zomaar op de manier die jij wenst. Hieromtrent zijn namelijk enkele richtlijnen ontwikkeld. Alhoewel we dus niet van keiharde vereisten kunnen spreken, laat je met het volgen van de richtlijnen op de meest toepasselijke wijze zien dat jouw merk ter beoordeling voor registratie is aangeboden. Het TM teken plaats je het beste als superscript, aan de rechter bovenzijde van je merk, bijvoorbeeld NVIDIA GAMEWORKS™. Gebruik het teken minstens één maal per webpagina.