Header stijl iebe

Soorten merken

Welke soorten merken zijn er?

We kennen 11 soorten merken. Elk soort merk vormt in feite de schakel tussen jouw product of dienst en de commercialisering ervan. Voor alle soorten merken geldt dat deze over voldoende onderscheidend vermogen dienen te beschikken. De consument moet jouw product of dienst dus van producten of diensten van andere partijen op de markt kunnen onderscheiden. De twee bekendste soorten merken die je kunt indienen, zijn:

  • Woordmerk: een onderscheidende naam
  • Beeldmerk: een zuiver beeldmerk (logo) of een beeldmerk met woordelementen

Belangrijk om te weten in het geval van een combinatie van een beeldmerk met woordelementen, is dat merkbescherming enkel van toepassing is op deze exacte samenstelling. Wens je de elementen ook los van elkaar te kunnen gebruiken, dan dien je daarvoor een aparte merkaanvraag in.

De andere soorten merken op een rijtje

Behalve het woordmerk en het beeldmerk zijn er nog tal van andere soorten merken te benoemen. We zetten ze hieronder kort op een rijtje:

  • Vormmerk
  • Kleurmerk
  • Klankmerk
  • Patroonmerk
  • Positiemerk
  • Bewegingsmerk
  • Multimediamerk
  • Hologrammerk

Onderscheidend vermogen als belangrijkste vereiste voor elke soort merk

Voor welke van de soorten merken je als ondernemer ook kiest, wanneer je jouw merkaanvraag indient, is het belangrijk dat deze over onderscheidend vermogen beschikt. Enkel de merken die onderscheidend genoeg zijn, komen in aanmerking voor merkbescherming. Wanneer een consument een merk zou opvatten als een te algemene beschrijving, kan een merk juridisch gezien geen merk zijn. Wanneer een merk onderscheidend vermogen heeft, herkennen consumenten het merk als vertegenwoordiging van de producten en diensten die je ermee aanbiedt. Verwarring met andere merken zal zo ook niet optreden.

Een individueel, collectief of certificeringsmerk

Wanneer iemand het over soorten merken heeft, kan diegene ook het onderscheid tussen individuele merken, collectieve merken en certificeringsmerken bedoelen. Wanneer je een merkaanvraag indient, dien je ook dit altijd aan te geven. 98 procent van de merkaanvragen betreft een individueel merk. Dit is een merk waarmee je producten of diensten van jouw onderneming wilt onderscheiden van producten en diensten van andere ondernemingen. Enkele jaren geleden is de regelgeving omtrent collectieve merken en certificeringsmerken aangepast. De verwarring die hierdoor is ontstaan maakt het raadzaam te allen tijde een merkengemachtigde in de arm te nemen.

Indeling in klassen volgens de Nice classificatie

Om een merkaanvraag in te dienen, moet je dus een keuze maken uit de soorten merken en de typen merken zoals in de bovenstaande paragraaf beschreven. Tot slot is het ook nog van belang om aan te geven voor welke klassen je jouw merk wilt gaan gebruiken. Hiervoor maak je gebruik van het Nice classificatiesysteem, welke uit 45 klassen (34 voor goederen en 11 voor diensten) bestaat. Welke klassen je kiest, is bepalend voor het verdere verloop van de registratieprocedure. Het is raadzaam om de classificatie samen met een merkengemachtigde op te stellen.

Onderscheidend vermogen

Voor welke van de soorten merken je ook kiest, de geldende vereisten zijn altijd hetzelfde. De belangrijkste daarvan is het onderscheidend vermogen. Zo mag je merk niet identiek zijn aan of sterk lijken op een reeds bestaand merk, maar mag het ook zeker niet te beschrijvend zijn voor hetgeen je ermee aanbiedt. De merknaam Apple is zodoende niet onderscheidend genoeg voor de klasse gedroogd fruit, maar wel voor de softwareklasse. De officiële merkeninstantie waar je alle soorten merken kunt indienen, voert een officiële toetsing uit om het onderscheidend vermogen te bepalen.