Gratis in 1 minuut controleren of je merk beschikbaar is…

 
 

Gratis onderzoek

Je krijgt altijd een gratis identieke check of jouw merk nog beschikbaar is of niet.

Vaste lage tarieven

Je wilt het beste advies, maar niet teveel betalen en daarom bieden wij al onze ervaring voor vast tarief.

Persoonlijk contact

Je kunt veel online regelen bij ons, maar je mag ons altijd bellen als je met vragen zit.

Merkregistratie

Een merkregistratie beschermt jouw merken in de Benelux, Europa of wereldwijd.

Wat is het?

Een merkregistratie is de juridische bescherming die verkregen kan worden door een teken dat onderscheidend is te registreren. Sinds het Sieckmann-arrest is duidelijk welke tekens een merk kunnen zijn. We onderscheiden sindsdien eigenlijk vier soorten registraties, te weten:

 • woordmerk
 • beeldmerk
 • vormmerk
 • kleurmerk

Bij het woordmerk kun je denken aan namen, woorden en cijfers of combinaties van namen, woorden en cijfers. Als wordt gesproken of logo’s schrijfwijze van woorden, dan gaat het om een beeldmerk. Overigens is een woord/beeldmerk combinatie ook goed mogelijk.

Tot slot kennen we de veel minder bekende vormmerken en kleurmerken. Vooral deze laatste komt zelden voor.

Gratis checken of jouw naam te registreren is

 

Welke stappen kent een merkregistratie?

Een merkregistratie bestaat uit zes stappen. Deze stappen zijn:

 1. Onderzoek naar beschikbaarheid
 2. Bepalen van de klassen
 3. Indienen bij BBIE, EUIPO of WIPO
 4. Beoordeling formele eisen en absolute gronden
 5. Wettelijk bezwaartermijn
 6. Inschrijving merk voor periode van tien jaar

Hoe werkt een merkregistratie?

Zoals gezegd kennen we verscheidene mogelijkheden voor de merkregistratie. Zo kun je een handelsnaam of domeinnaam als merk indienen, maar ook gewoon de bedrijfsnaam of naam van producten en diensten.

Elke registratie begint met een check of onderzoek. Als de registratie uitgebreider is dan alleen de Benelux, wordt naast een identieke check vaak een uitgebreider onderzoek gedaan om de kans op bezwaar door oudere merken of weigering door de merken instantie te voorkomen.

Juridisch gezien is het niet mogelijk om 100% te garanderen dat een ouder merk geen bezwaar maakt of dat jouw registratie geweigerd wordt.

Na de checks of de onderzoeken worden de klassen bepaald volgens de Nice-classificatie. Deze klassebepaling geven een merk de beschermingsomvang die het nodig heeft en een bureau voor merkregistratie zoals wij kan daarbij helpen.

Nadat de klassen zijn bepaald, wordt je merk ingediend in de aangewezen regio’s of landen en starten de controles door de merken instanties. Als die zijn afgerond en duidelijk is dat de merken aan alle formele eisen en absolute gronden voldoet, start de wettelijke bezwaartermijn.

Bij registratie in de Benelux is deze periode 2 maanden en in de EU is dat 3 maanden. Als in deze periode geen oppositie wordt ingesteld door een ouder merk, dan wordt het merk ingeschreven in het merkenregister en is het voor 10 jaar beschermd.

Uiteraard kan een merkhouder zijn registratie na tien jaar telkens opnieuw voor tien jaar verlengen. In principe is eeuwige merkbescherming dus mogelijk.

Wat zijn de kosten van een internationale merkregistratie?

De kosten van je merkregistratie zijn afhankelijk van de vraag waar je wilt registreren. Hierbij kun je starten in de Benelux, Europa of kiezen voor een wereldwijde registratie in bijvoorbeeld landen als China, Indonesie, Amerika, Aruba, Curaçao en Canada, maar natuurlijk ook gewoon in Belgie of Duitsland.

De kostprijs van de registratie wereldwijd is vaak voordeliger als dit wordt gedaan via de route Benelux, EU en andere aan te wijzen gebieden. Bij dergelijke internationale registraties is het tarief maatwerk en daarom stellen we graag een offerte voor je op als je dat wilt.

Waarom is registreren belangrijk?

Registratie van een merk is belangrijk voor alle soorten organisaties. Of dit nou bedrijven, stichtingen, verenigingen, overheden of politieke partijen zijn. Het beschermen van intellectueel eigendom zorgt ervoor dat je een monopolie krijgt op jouw naam of logo.

Niemand anders binnen jouw branche kan dan deze dan gebruiken of registreren. Hoewel, eenzelfde of vergelijkbaar merk indienen kan wel, dus daar moet je als merkhouder tijdig bezwaar tegen maken.

Dit kun je doen door bij registratie meteen merkbewaking in te schakelen.

Registratie geeft dus herkenbaarheid aan jouw klanten en zorgt er tegelijkertijd toe dat je jouw concurrenten buiten de deur kunt houden. Zij kunnen immers niet meeliften op het succes van jouw merknaam of beeldmerk.

Wat zijn de eisen voor het slagen ervan?

Naast de eerder genoemde tekens uit het Sieckman-arrest moet een merk aan enkele eisen voldoen, deze materiele voorwaarden zijn:

 1. deugdelijkheid
 2. geoorloofdheid
 3. rechtmatigheid

Bij deze vereisten gaat het vaak mis op gebied van deugdelijkheid. Onderdeel van deze eis is dat een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet te beschrijvend is. Ook moet een merk worden gebruikt om bescherming te kunnen genieten.

Adviesgesprek inplannen?

 

Wat zijn de klassen bij registratie van merken?

Alles ter wereld is in te delen in één of meerdere van de 45 klassen die we kennen sinds het verdrag van Nice. Deze klassen of categorieën geven de merkregistratie en het merk zijn beschermingsomvang. Deze kan geoptimaliseerd worden door merkengemachtigden van een merkenbureau.

Klasse 1 tot en met 35 omschrijven waren en klasse 36 tot en met 45 de diensten. Uiteraard kan een merk in meerdere klassen vallen. Bijvoorbeeld omdat je een kledingmerk bent, maar ook een kledingwinkel.

Hoe kun je bezwaar maken tegen een merkregistratie?

Als je je registratie hebt en een vergelijkbaar merk wil registreren, dan moet je dat tegenhouden. Niet alleen om ervoor te voorkomen dat concurrenten meeliften op jouw succes of voor verwarring zorgen bij klanten, maar ook om jouw merk te onderhouden.

Dat is namelijk ook een vereiste en loopt een deuk op als je niet optreedt tegen registratie van vergelijkbare merken. De merken instantie gaat dergelijke merkregistraties namelijk niet weigeren, omdat zij deze bevoegdheid niet heeft.

Bezwaar indienen tegen een merk dat verwarrend veel op dat van jou lijkt, kan door oppositie in te stellen bij de merken instantie. Vaak gaat hieraan een brief vooraf naar de betreffende organisatie die heeft ingediend. Zij krijgen dan de kans om het verzoek tot registratie in te trekken.

Wordt dit gedaan, dan is de kous af en wordt de zaak afgesloten. Gebeurt dit niet, dan zal de instantie een oordeel vellen en bekijken of het nieuwe merk inderdaad inbreuk pleegt op bestaande merkenrechten. Als dat zo is, dan wordt het merk niet ingeschreven en is dat niet zo, dan kan het wel worden ingeschreven.  

Het tarief om bezwaar in te dienen in de Benelux is 1.000 euro en bij het EUIPO is dat 300 euro.

Wat kun je doen bij bezwaar tegen jouw merk?

Als je een merk hebt ingediend, dan mag het niet voor verwarring zorgen met oudere merken. Het BBIE bijvoorbeeld zal hierom niet weigeren. De taak om registraties van vergelijkbare merken tegen te houden is aan de eigenaar van het merk.

Als deze van mening is dat een nieuw merk voor verwarring kan zorgen, dan kan bezwaar worden ingesteld. Als dat bij jouw registratie gebeurt, ontvang je over het algemeen eerst een brief om het merk terug te trekken. Doe je dat, dan is er verder niets aan de hand.

Ga je hier niet (tijdig) op in en volgt officieel oppositie, dan krijgen jij en de starter van de oppositieprocedure nog enkele maanden om onderling te schikken. Afgesproken kan dan bijvoorbeeld worden om de classificatie aan te passen of om toch niet te registreren.

Komen partijen hier niet uit, dan zal de bevoegde instantie een oordeel vellen en bepalen of het merk inbreuk pleegt of niet.

Hoe kun je een registratie verlengen?

Elk merk is tien jaar geldig. Na tien jaar komt het merkenrecht te vervallen, maar je kunt dit natuurlijk vernieuwen. De merkregistratie verlengen moet je wel op tijd doen, want anders vervallen de rechten. Je kunt het vernieuwen vanaf 6 maanden tot de vervaldatum, doe je dit niet voor de vervaldatum, dan vervalt het merk.

Dit is te herstellen in de periode die délai de grace wordt genoemd. Deze periode start na de vervaldatum en is eigenlijk een soort genade periode die loopt tot zes maanden na de dag van verval. In deze periode moeten wel boetetaksen worden betaald om de registratie te kunnen verlengen. Doe je dit niet in deze periode dan vervallen de rechten definitief.

Dit moet je ten alle tijden voorkomen, omdat je daarna niet meer kunt vernieuwen. Als je dan toch opnieuw een merkregistratie wilt, moet je opnieuw indienen.

Het kan dan echter zo zijn dat een ander merk bezwaar maakt tegen jouw nieuwe merknaam of logo en je dus niet opnieuw kunt beschermen.

Regel het allemaal online

 

Wat kun je doen als te kwader trouw is geregistreerd?

Als iemand een merk inschrijft dat jij als jouw bedrijfsnaam of productnaam gebruikt, zonder dat je dit weet, dan kan dat een depot te kwader trouw zijn. Dergelijke merkregistraties te kwader trouw komen vaak voor als partijen samenwerken en om wat voor reden ook uit elkaar gaan.

Je ziet dan met enige regelmaat dat beide partijen kort na elkaar de naam indienen.

De rechter oordeelt aan de hand van enkele criteria of er sprake is van kwader trouw. Deze criteria komen voort uit artikel 2.4 sub f BVIE. Het gaat hierbij om de vraag of een deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaar in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

Of als wordt ingediend terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking met betrekking tot de derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor vergelijkbare waren of diensten heeft gebruikt.

Dit gaat overigens niet op als de derde zijn toestemming heeft verleend voor het depot of als de gebruiker pas wist van het oudere merk nadat hij al begonnen was met het gebruik in de Benelux.

Dit klinkt ingewikkeld, maar komt er op neer dat het merkenregister leidend is en dat het eerste depot dus vaak “wint”.

Merkregistratie

Send us a message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.