Header stijl iebe

Inburgering merk

Wat wordt bedoeld met inburgering van een merk?

Van inburgering van een merk is sprake als een niet onderscheidend teken uiteindelijk bekendheid krijgt en daardoor toch als merk kan dienen.

Hoe kun je inburgering van je merk aantonen?

Het merkenrecht is in het leven geroepen om bescherming te bieden aan tekens, waaronder namen en logo’s, die voor de producten en/of diensten van een specifieke onderneming worden gebruikt. Een merk zorgt ervoor dat de herkomst van die producten en diensten duidelijk is. Ook zorgen ze ervoor dat de kwaliteit en exclusiviteit ervan gewaarborgd worden. Voor elke onderneming die commerciële activiteiten uitvoert, is een merk dus van het grootste belang in het economische verkeer, waardeopbouw van de onderneming en vergroting van de naamsbekendheid.

Het onderscheidend vermogen als belangrijkste vereiste voor merkregistratie

Om gebruik te kunnen maken van het merkenrecht, dien je je merk in het merkenregister in te schrijven. Ben je als ondernemer actief in Nederland en/of de rest van de Benelux? Dan doe je dit bij BOIP oftewel BBIE. Voer je commerciële activiteiten binnen de bredere Europese Unie uit, dan wend je je tot EUIPO. Voor een Internationaal Merk vraag je merkregistratie bij WIPO aan, waarvoor een Benelux- of EU-registratie als basis nodig is. De belangrijkste vereiste voor toekenning van merkregistratie en dus -bescherming, is het onderscheidend vermogen.

Onderscheidend vermogen opbouwen

Is jouw merk niet of onvoldoende onderscheidend op het moment dat je deze deponeert bij een merkeninstantie, dan zal registratie ervan worden afgewezen. Dat betekent echter niet dat je merk in de toekomst niet alsnog onderscheidend kan worden. De status kan door intensief en/of langdurig gebruik namelijk veranderen. Biedt deze verandering voldoende grond om je merk alsnog te kunnen laten beschermen, dan is er sprake van inburgering van je merk. Je moet ten behoeve daarvan wel kunnen aantonen dat het publiek je merk herkent als onderscheidend teken voor de goederen en/of diensten die je aanbiedt.

Hoe toon je aan dat je merk is ingeburgerd?

Wil je bewijzen dat je merk is ingeburgerd, dan is alleen het actieve gebruik ervan niet voldoende. Het publiek is in deze situatie van doorslaggevende waarde. Geven consumenten in een marktonderzoek aan dat zij je merk herkennen als onderscheidend teken voor de goederen en/of diensten die jij aanbiedt, dan zal het in aanmerking komen voor inburgering. Je kunt deze bevindingen nog extra kracht bijzetten door ook informatie betreffende het marktaandeel, de intensiteit van het gebruik, de geografische spreiding en de gemaakte reclamekosten aan te leveren.

De rol van taal bij het bepalen van de bekendheid van je merk

Tot welk publiek wend je je om te bepalen of jouw merk door hen daadwerkelijk als dusdanig wordt opgevat? Dit is afhankelijk van de geografische spreiding, maar ook de taal. Voer je een merk met een Nederlandse naam, dan hoeft bekendheid daarvan in anderstalige delen van de Benelux niet worden aangetoond. Andersom geldt dat ook voor bijvoorbeeld een merk met een Franse naam. Daarvan hoeven Nederlandse consumenten niet op de hoogte te zijn. Anders werkt het wanneer je een Engelse benaming voor je merk hanteert.

Welke merken zijn zoal ingeburgerd?

Ongetwijfeld heb ook jij wel eens trek in een verleidelijk stukje chocolade. Een absolute favoriet onder de liefhebbers van deze lekkernij is BonBonBloc van Côte d’Or. In eerste instantie kon dit merk niet als dusdanig worden gedeponeerd en dus beschermd. De naam, verwijzend naar een blok bonbon, werd namelijk als veel te beschrijvend gezien. BonBonBloc raakte echter al snel razend populair. Bovendien maakte het bedrijf achter deze repen zo veel reclame, dat de naam BonBonBloc enkel nog werd geassocieerd met deze chocolade. Zo kon het toch als merk ingeburgerd raken.

Ingeburgerde merken zijn niet per definitie woordmerken

Inburgering van een merk heeft vaak, maar lang niet altijd betrekking op de naam ervan. Tal van zaken kunnen een merk vormen. Behalve het woord- en beeldmerk of een combinatie daarvan die het vaakst voorkomen, kunnen ook zaken als klanken, kleuren, hologrammen en slogans als merk worden vastgelegd. Dat laatste is het geval voor KitKat. De slogan ‘Have a Break’ had in eerste instantie te weinig onderscheidend vermogen. Nu maakt iedereen bij het horen ervan de zin al automatisch af: ‘Have a break, have a KitKat’. Ook deze slogan werd een ingeburgerd merk.

Het onderscheidend vermogen is geen onveranderlijk gegeven

Wat voor elke ondernemer belangrijk is om te onthouden, is dat de af-, maar ook aanwezigheid van onderscheidend vermogen geen vaststaand, altijd geldend gegeven is. Wat op het moment van deponering wel of niet onderscheidend is, kan een tijd later weer heel anders liggen. Het onderscheidend vermogen kan dus aan verandering onderhevig zijn. Het tegenovergestelde van inburgering van een merk is uitburgering van een merk. Hiervan spreken we wanneer een merk tot soortnaam is verworden en daarmee zijn onderscheidende vermogen en dus merkenrecht verliest.

De toegevoegde waarde van merkinburgering

Wanneer je merk in eerste instantie werd afgewezen wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen, maar inmiddels ruime bekendheid heeft vergaard, doe je er goed aan om de inburgering ervan bij de betreffende merkeninstantie aan te tonen. Wanneer je merk is ingeburgerd, geniet het namelijk precies dezelfde rechten als een merk dat bij de initiële deponering reeds goedkeuring verkreeg: het verbieden van derden om hiervan gebruik te maken en het juridisch optreden hiertegen wanneer dit onverhoopt toch gebeurt.