Inbreuk auteursrecht

et|icon_check|N

Gratis onderzoek

Je krijgt bij ons altijd een gratis analyse wat de mogelijkheden zijn en hoe we je kunnen helpen.
et|icon_check|N

Vaste tarieven

Je wilt het beste advies, maar niet teveel betalen en daarom bieden wij al onze ervaring voor vast tarief.
et|icon_check|N

Persoonlijke begeleiding

Je kunt veel online regelen bij ons, maar je mag ons altijd bellen als je met vragen zit.

Wanneer is sprake van inbreuk op auteursrecht?

Er is sprake van inbreuk op auteursrecht wanneer geen toestemming van de auteur verkregen werd om bepaalde werken te reproduceren, verspreiden, kopiĆ«ren of openbaar te maken. Vaak wordt in dit geval de term piraterij gebruikt.

Ook is er sprake van een schending van het auteursrecht wanneer een bepaald werk gebruikt wordt zonder naamsvermelding van de auteur of wanneer het werk gewijzigd wordt zonder toestemming.Schendig van het auteursrecht kan ook bestaan wanneer een bepaald werk beschadigd wordt.

Bij schending van auteursrecht is het belangrijk om daar tegen op te treden, zodat je een schadevergoeding kunt eisen en publicatie kunt tegenhouden of laten verwijderen.

auteursrechtinbreuk
schending auteursrecht

Wat kun je doen als jouw auteurecht is geschonden?

In geval er sprake is van een schending van het auteursrecht kan de auteur via volgende opties optreden tegen de inbreukmaker:

Stakingsvordering

Hij kan in eerste instantie de tegenpartij een aangetekende brief sturen met daarin het verzoek tot staking van de inbreukmakende handelingen. Op deze manier kan de auteur een gerechtelijke procedure vermijden aangezien dit heel veel geld kost voor beide partijen. Deze brief  kan de auteur best door een gespecialiseerd jurist laten opstellen zodat alle juridische details keurig worden opgenomen.

Kortgeding en dwangsom

Een voorlopige maatergel via kort geding of het opleggen van een dwangsom kan opgelegd worden in geval de aangetekende brief geen effect zou hebben bij de tegenpartij. Denk bijvoorbeeld aan een onrechtmatig gebuik van afbeeldingen via internet. Het is in sommige gevallen cruciaal dat deze inbreukmakende afbeeldingen zo snel mogelijk van de website gehaald worden voordat er zich nog meer schade voordoet.

Schadevergoeding via bodemprocedure

Een schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruik van de auteuswerken kan via een bodemprocedure gevorderd worden. Deze schadevergoeding kan gevraagd worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld schending van privacy, eerbaarheid of goede naam of verlies van inkomen. De rechter kan in bepaalde gevallen de schade zelf inschatten.

Schikking

Partijen kunnen op elk moment van het conflict tot een schikking komen. Ze zullen in dit geval een overeenkomst opstellen waarbij ze akkoord gaan met de voorwaarden. Dit betekent dat ze het probleem onderling zullen bespreken en oplossen. Een dwangsom kan ook opgelegd worden wanneer een ongerechtmatig gebruik plaatsvindt op een website. Bij opzettelijke inbreuken is strafrechtelijke vervolgingen en een boete  mogelijk.

inbreuk auteursrecht